تامین ناوگان مترو

شرکت واگن سازی تهران در راستای وظایف حرفه ای خود در تامین ناوگان مترو برای شبکه خطوط مترو کلان شهرها، در صدد دستیابی به راهکار عملیاتی برای تامین مالی و تامین ناوگان مترو برای 4 کلان شهر کشور است.