تامین مالی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی

در نشست اخیر اعضای اتحادیه شرکت‌های قطار شهری کشور که با حضور شهردار و معاون حمل و نقل و ترافیک شهر مقدس مشهد برگزار شد، مسائل و موضوعات مبتلا به شرکت‌های قطار شهری کلانشهرها مطرح شد که یکی از مهمترین آن‌ها، ارائه تجارب شرکت متروی تهران در خصوص روش‌های تأمین منابع مالی در پروژه‌های مترویی بود.