تست موفق ناوگان مترو

تست موفق ناوگان مترو، توسعه فناوری و دانش بومی

تست موفق ناوگان مترو

اجرای موفق فرایند تست ناوگان ریلی درون شهری از ارکان توسعه موفق قطارهای مترو بوده و به صورت تخصصی و با تجهیز امکانات و منابع دانشی مورد نیاز، در شرکت واگن سازی تهران در حال اجراست.

تامین ناوگان مترو

واگن سازی تهران برای 4 کلان شهر کشور، ناوگان مترو تامین می کند

شرکت واگن سازی تهران در راستای وظایف حرفه ای خود در تامین ناوگان مترو برای شبکه خطوط مترو کلان شهرها، در صدد دستیابی به راهکار عملیاتی برای تامین مالی و تامین ناوگان مترو برای 4 کلان شهر کشور است.

تامین مالی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی

تامین مالی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی؛ چالش ها و فرصت ها

در نشست اخیر اعضای اتحادیه شرکت‌های قطار شهری کشور که با حضور شهردار و معاون حمل و نقل و ترافیک شهر مقدس مشهد برگزار شد، مسائل و موضوعات مبتلا به شرکت‌های قطار شهری کلانشهرها مطرح شد که یکی از مهمترین آن‌ها، ارائه تجارب شرکت متروی تهران در خصوص روش‌های تأمین منابع مالی در پروژه‌های مترویی بود.

اهمیت بومی سازی تجهیزات ناوگان مترو

اهمیت بومی سازی تجهیزات ناوگان مترو

بومی سازی ناوگان مترو همزمان با توسعه خطوط ریلی زیرزمینی در کلان شهرها در دستور کار شرکت واگن سازی تهران به عنوان بزرگترین تولید کننده ناوگان مترو در کشور قرار گرفته و در همین راستا، برنامه ریزی گسترده ای برای افزایش سهم داخلی سازی و کاهش وابستگی به تامین سیستم های کلیدی قطار مترو از شرکت های خارجی صورت گرفته است.