پیام خانواده بزرگ واگن سازی تهران

شرکت واگن سازي تهران از بدو تاسیس در سال 1382 تاکنون با تحویل 2556 دستگاه انواع واگن مترو و لکوموتیو به شهرهاي تهران و مشهد گام بزرگی در جهت رفاه آسایش شهروندان تهران و مشهد و زائرین امام رضا(ع) برداشته است و در طول این مدت تمام سعی و تلاش خود را به کار گرفته است تا با بهره­گیري از تجربه و تخصص جوانان عزیز این مرز و بوم خدمات تعمیرات دوره­اي و تعمیرات اساسی ناوگان مترو تهران را با بهترین کیفیت ارائه نماید.

در راستاي سیاستهاي ابلاغی مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتی، شرکت واگن سازي تهران با اتکا به دانش و تجربیات متخصصین خود و با عنایت به یاري خداوند سبحان قدم در راه جدیدي به منظور استفاده حداکثري از ظرفیت ها و توانمندیهاي موجود در کشور جهت طراحی و تولید ناوگان مترویی کشور برداشته است. تا با خودکفایی در این زمینه، برگ زرین دیگري را به مجموعه افتخارات خود افزوده و قدم بزرگی در راستاي اعتلاي اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامی ایران بردارد.