آگهی مزایده اقلام ضایعاتی

شرکت واگن سازی تهران در نظر دارد مجموعه ای از اقلام ضایعاتی خود شامل انواع آهن، استیل، گالوانیزه، چدن، آلومینیوم، پلاستیک و روغن سوخته، را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند. لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به شرکت در این مزایده را دارند مي توانند جهت دریافت اسناد مزایده با ارائه فیش واریزی به مبلغ 3/000/000 ریال به شماره شبا IR310590041500421103000001 بانک سینا شعبه جنت آباد کد 415 به نام شرکت واگن سازی تهران به همراه معرفي نامه معتبر و كارت شناسايي، جهت دریافت اسناد مزایده از روز چهارشنبه مورخ 1401/04/22 تا ساعت 16 مورخ 1401/04/26 در ساعات اداری به دبیرخانه مرکزی شرکت واقع در تهران، بزرگراه آبشناسان، خیابان امام حسین شمالی، خیابان بهار، بن بست آسمان، پلاک 3، طبقه همکف، مراجعه نمایند.

تاریخ شروع دریافت اسناد: 1401/04/22

تاریخ اتمام دریافت اسناد:  1401/04/26

مهلت ارائه پیشنهادات: 1401/05/03

تاریخ اعلام برنده مزایده:  1401/05/05