ردیفموضوع پروژهکارفر ماوضعیت پروژه
1تامین 336 دستگاه واگن مترو تهرانشرکت مترو تهرانخاتمه یافته
2تامین 160 دستگاه واگن دوطبقه و 38 دستگاه لکوموتیو مترو تهرانشرکت مترو تهرانخاتمه یافته
3تامین 119 دستگاه واگن مترو تهرانشرکت مترو تهرانخاتمه یافته
4تامین 4 دستگاه لکوموتیو برقی و 30 دستگاه واگن دوطبقه مترو تهرانشرکت مترو تهرانخاتمه یافته
5تامین 12 دستگاه واگن دوطبقه و 4 دستگاه لکوموتیو برقی مترو هشتگردشرکت مادر تخصصی قطار شهری کشورخاتمه یافته
6تامین 100 دستگاه واگن مترو مشهد سازمان قطار شهری مشهد و حومهخاتمه یافته
7تامین 14 دستگاه واگن خط 1 مترو کرجسازمان قطار شهری کرج و حومهخاتمه یافته
8تامین 12 دستگاه واگن فرودگاه مهرآباد - مترو تهرانشرکت مترو تهرانخاتمه یافته
9تامین 154 دستگاه واگن خط 4 مترو تهرانشرکت مترو تهرانخاتمه یافته
10تامین 91 دستگاه واگن مترو تهرانشرکت مترو تهرانخاتمه یافته
11تامین 70 دستگاه واگن مترو تهرانشرکت مترو تهرانخاتمه یافته
12خرید بخشی از تجهیزات یک رام قطار پروتوتایپ 7 واگنه(قطار ملی)شرکت مترو تهرانخاتمه یافته
ردیفموضوع پروژهکارفر ماوضعیت پروژه
13تامین تجهیزات تعمیرگاه مهرشهر مترو تهران (102 قلم)شرکت مترو تهرانخاتمه یافته
14تامین یک دستگاه سیمولاتور راهبریشرکت مترو تهرانخاتمه یافته
ردیفموضوع پروژهکارفر ماوضعیت پروژه
15مشاوره استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات ناوگان قطار شهری شیرازسازمان قطار شهری شیراز و حومهخاتمه یافته
ردیفموضوع پروژهکارفر ماوضعیت پروژه
16تعمیر و بازسازی 2 رام قطارشرکت مترو تهرانخاتمه یافته
17تعمیر و بازسازی 1 رام قطارشرکت مترو تهرانخاتمه یافته
18تعمیر و بازسازی 10 دستگاه واگن دوطبقه و 2 دستگاه لکوموتیو برقیشرکت مترو تهرانخاتمه یافته
19تعمیرات اساسی 48 دستگاه واگن دوطبقه و 12 دستگاه لکوموتیو برقیشرکت مترو تهرانخاتمه یافته
20خدمات مدیریت طرح و اجراء نگهداری ناوگان ریلی متروشرکت مترو تهرانخاتمه یافته
21سرویس و نگهداری، تعمیرات و ارزیابی دائمی وضعیت 15 دستگاه ماشین آلات خطوط ریلی و تجهیزات امداد ریلی جاده ایشرکت بهره برداری مترو تهرانخاتمه یافته
22راه اندازی 21 رام قطار و تامین قطعات یدکی مربوطهشرکت بهره برداری مترو تهرانخاتمه یافته