پروژه های در دست اقدام

طبق مصوبات شورای اقتصاد مبنی بر نیاز خطوط مترو کشور بر تامین 2000 دستگاه واگن، فرآیند تامین630 دستگاه مورد نیاز خطوط مترو تهران در قالب مناقصه عمومی بین المللی با شرط تامین مالی برگزار و شرکت واگن سازی تهران به همراه شرکای خارجی معرفی شدند. در سال 1398 با تامین منابع مالی قرارداد با سایناشور چین به تصویب رسید.

واگنها در سطح درجه یک اروپایی تولید و طبق فاینانس در مدت زمان پنج سال  تحویل کارفرما شوند. در این پروژه  با همکاری متخصصین داخلی کشور، واگن های آلومینیومی تا میزان 55% بومی سازی خواهند شد.

با توجه به مزایای بدنه های آلومینیوم، شرکت واگن سازی تهران در نظر دارد پروژه 630 دستگاه (90 رام قطار) را با این جنس از بدنه آلومینیومی پیش ببرد. از جمله مزایای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • کاهش وزن واگن
  • کاهش بار محوری
  • کاهش مصرف انرژی
  • کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری خطوط ریلی

پروژه ساخت 113 دستگاه واگن

قرارداد ساخت 113 دستگاه واگن مترو شامل : 15 رام قطار 7 واگنه و 1 رام قطار 8 واگنه می باشد. این پروژه در امتداد پروژه قطار ملی به تولید خواهد رسید.دستاوردهای مهم این قرارداد می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • دستیابی به حداکثر توانایی طراحی و یکپارچه سازی دانش تولید واگن های مترویی
 • افزایش بی سابقه سهم بومی سازی (کاهش خروج ارز ناشی از تامین ناوگان) به بیش از 80 درصد
 • تقویت زنجیره تامین داخلی و خارجی اجزاء قطار
 • کاهش هزینه ها و بهای تمام شده
 • افزایش کیفیت، قابلیت اطمینان و در دسترس بودن قطار
 • طراحی اولین قطار 8 واگنه کشور
 • طراحی و ساخت و بومی سازی اجزاء اصلی قطار از جمله بوژی

همچنین قراردادها در حوزه تعمیرات نیز در سه بخش ، با کارفرمایی شرکت بهره برداری مترو تهران در حال اجرا می باشد :     

1 – خدمات و تعمیرات دوره ای ناوگان ریلی و وسایط نقلیه کمکی و تجهیزات تعمیرگاهی مترو

2- اورهال ناوگان و وسایط نقلیه ریلی کمکی مترو تهران

3- کارگزاری و مدیریت تامین قطعات یدکی