انجام تست عملکرد دینامیکی قطار مطابق با استاندارد های EN یا UIC:

تست میدانی جهت حصول اطمینان از عملکرد دینامیکی قطار مطابق با استاندارد EN 14363 و یا استاندارد UIC 518 توسط متخصصین شرکت واگن سازی تهران انجام می شود. این تست شامل سه بخش اصلی ایمنی سیر، نیروهای وارده بر خط و مشخصه های سواری واگن است. تست حاضر بر اساس تجربه شرکت واگن سازی تهران و ملزومات استانداردی تعریف شده برای سرعت‌های مختلف انجام می‌گردد.

تمامی مراحل تست مذکور شامل ابزار بندی و نصب سنسورها، داده برداری، تحلیل داده و مقایسه با محدودیت های مجاز استانداردی توسط کارشناسان و متخصصان مجرب این مجموعه انجام می‌شود.

تست راحتی سفر مطابق با استانداردهای EN 12299 یا ISO 2631:

آسایش مسافران در یک قطار تحت تأثیر فاکتورهای مختلفی از جمله دمای محیط، صدا، ارتعاشات و … قرار دارد. بخشی از راحتی که تحت تأثیر رفتار دینامیکی قطار قرار دارد را راحتی سفر می نامند. ارتعاشات در محدوده 5/0 هرتز الی 80 هرتز باعث ناراحتی مسافرین خواهد شد. راحتی سفر مناسب یکی از مهم ترین پارامترها در جهت بهبود دینامیک ناوگان ریلی است.

تست های میدانی جهت تعیین پارامتر راحتی سفر ناوگان با تکیه بر دانش و تجربیات متخصصان دپارتمان تحقیق و توسعه این شرکت مطابق با استانداردهای EN 12299، ISO 2631 و یا استانداردهای دیگر بنا به درخواست مشتری انجام می شود.   

تست نویز و آکوستیک قطار مطابق با استاندارد های ISO:

نویز ایجاد شده توسط قطار و نویز وارده از محیط بیرون به داخل قطار عاملی تعیین کننده در برآورده سازی الزامات محیط زیستی، راحتی و کیفیت سواری مسافرین است. بر طبق استانداردهای ISO 3381 و ISO 3095، حدود شدت صوت و مدت زمان قرارگیری در معرض آن جهت حفظ ایمنی سیر (راهبران قطار) و حفظ تمرکز راهبران و آسایش مسافرین تعیین شده و روش های اندازه گیری آن به تفصیل مشخص شده است. شرکت واگن سازی تهران قابلیت انجام تست های نویز و آکوستیک به همراه تحلیل های نرم افزاری مورد نیاز در مرحله طراحی را با توجه به سفارش مشتری و استاندارد و الزامات تعیین شده داشته و در سال های اخیر خدمات مربوطه را ارائه داده است.

تست بارگزاری استاتیک بدنه:

بدنه واگن بایستی استحکام سازه خود را در طول مدت بهره برداری (حداقل 30) سال حفظ نماید. جهت اطمینان از این موضوع، تست های استحکام سازه بدنه واگن مطابق با استانداردهای بین المللی مانند EN12663، در مجموعه واگن سازی تهران صورت می گیرد. پس از تحلیل کامپیوتری، در صورت درخواست مشتری امکان تست نمونه با ابعاد واقعی وجود دارد.

تست باران قطار:

تست باران قطار جهت اطمینان از عدم نفوذ آب به داخل واگن و همچنین تجهیزات نصب شده روی واگن از قبیل واحد تهویه مطبوع، باتری باکس و … انجام می گردد. تست حاضر بر اساس استاندارد IEC 61133 و نیز تجربیات شرکت واگن سازی تهران در محل مخصوص تعبیه شده برای این تست انجا می گیرد.

تست توزین قطار و بوژی:

تست توزین واگن به عنوان بخشی از تست های نوعی قطار جهت اطمینان از توزیع یکنواخت بارهای استاتیک چرخ های قطار و مرکز ثقل واگن انجام می شود. این تست بر اساس استاندارد IEC 61133، EN 50215، EN 15654 و DIN 25043 انجام می شود.

همچنین اطمینان از توزیع دقیق وزن بین چرخ های یک بوژی پس از تولید و یا اورهال آن امری ضروریست. درحالیکه عدم توزیع مناسب وزن بین بوژی ها می تواند منجر به افزایش سایش و نیز خطر خروج از خط شود. شرکت واگن سازی تهران تست توزین بوژی را بر اساس استاندارد DIN 25043-7  در مجموعه تعمیرگاهی خود انجام می دهد.

تست استاتیک سیستم گنگ وی:

گنگ‌ وی یکی از اجزای قطار می باشد که به شدت تحت اثر نیروهای مختلف است. صفحه زیرین گیگ ‌وی وظیفه تحمل بارهای استاتیک و دینامیک وارده به گنگ ‌وی را عهده دار است.

یکی از راه های متداول به منظور تایید استحکام سازه استفاده از کرنش سنج ها در نقاطی از سازه به عنوان نقاط چک (check points) می باشد.

بدین منظور با بررسی حالت های مختلف باگذاری بر طبق استاندارد مربوطه ، نقاط بحرانی انتخاب شده و سنسورهای کرنش سنج در آن نقاط بر روی سازه صفحه زیرین (Bridge) و پاخور گنگ‌وی نصب می شوند. سپس سازه تحت بارگذاری نیروهای استاتیک قرار می گیرد و مقدار کرنش یا تنش در این نقاط چک و ثبت می‌شود.