طراحی و ساخت استند تست بوژی:

پس از انجام فعالیت های تعمیراتی و یا ساخت بوژی توسط این شرکت، اطمینان از توزیع دقیق وزن بین چرخ های یک بوژی امری ضروریست. درحالیکه عدم توزیع مناسب وزن بین بوژی ها می تواند منجر به افزایش سایش و نیز خطر خروج از خط شود. شرکت واگن سازی تهران تست توزین بوژی را در مجموعه تعمیرگاهی خود انجام می دهد.

همچنین طراحی و ساخت یه نمونه جدید بر اساس آخرین تکنولوژی های روز به نحوی که دستگاه قابلیت محاسبه میزان شیم گذاری، فواصل محورها و چرخ ها، نیروی عمودی چرخ ها، تست نشت فنر هوایی و … را داشته باشد توسط متخصصان این شرکت آغاز گردیده است.طراحی و ساخت استند تست بدنه واگن:

بدنه واگن بایستی استحکام سازه خود را در طول مدت بهره برداری (حداقل 30) سال حفظ نماید.

سازه تست واگن به همراه تجهیزات مورد نیاز با جزئیات در شرکت واگن سازی طراحی شده است. امکان انجام تست ها بر اساس نیاز مشتری وجود دارد.

طراحی و ساخت استند تست باران:

دپارتمان فنی مهندسی شرکت واگن سازی تهران امکان طراحی و ساخت تست باران را دارند. هم اکنون یک نمونه بروز از استند تست باران در مجموعه فنی شرکت واگن سازی تهران طراحی شده است.

اورهال و به روزرسانی دستگاه تراش:

با توجه به سابقه بالای شرکت واگن سازی تهران در حوزه نگهداری و تعمیرات ناوگان متروی تهران، این شرکت اقدام به بازسازی و ارتقا برخی تجیزات تعمیرگاهی نموده است. بازسازی و ارتقای دستگاه تراش چرخ زیرزمینی (underfloor wheelset lathe) یکی از مهترین این پروژه ها بوده است.

طراحی و ساخت دستگاه تست دمپر:

دمپرها و عملکرد صحیح آن ها نقشی اساسی در سیر ایمن و راحتی سفر دارند. دمپرها بایستی در بازه های زمانی مشخص مورد تست عملکردی قرار گرفته و پارامترهای آن ها مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. به همت متخصصین دپارتمان مهندسی مجموعه واگن سازی تهران، دستگاه موجود تست دمپر ارتقا یافته، همچنین نمونه جدید مطابق با استاندارد13802  EN طراحی و ساخته شده است.

طراحی و ساخت دستگاه شستشوی فیلترهای تهویه:

یکی از مواردی که رده های تعمیراتی مختلف ناوگان مترو انجام می گیرد، شستشوی فیلتر های مربوط به سیستم تهویه مطبوع از قبیل فیلتر هوای برگشتی، فیلتر هوای تازه و …. می باشد. به خصوص در شرایط فعلی به دلیل شیوع بیماری کرونا، شستشوی فیلترها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. لذا بر این اساس شرکت واگن سازی تهران اقدام به طراحی و ساخت یک نمونه دستگاه شستشوی فیلرهای تهویه مطبوع نموده است به نحوی که فرآیند شستشو به صورت مکانیزه انجام پذیرد.