مشاوره فنی و تخصصی

دپارتمان فنی شرکت واگن سازی تهران با اتکاء به دانش و تجربه 18 ساله و همچنین تجربه مونتاژ، تولید و نگهداری و تعمیرات ناوگان قطار درون شهری و حومه، توانسته است دانش فنی طراحی، یکپارچه سازی اجزاء که جزء یکی از مهمترین بخش های پروسه تولید واگن می باشد و نهایتاً ساخت و تست ناوگان متروی درون شهری را کسب نماید. واحد فنی و مهندسی شرکت واگن سازی تهران با بکارگیری مجرب ترین متخصصین صنعت ریلی متشکل از دو بخش اصلی فنی مهندسی و تحقیق و توسعه است. در بخش تحقیق و توسعه، طراحی های اولیه سیستم ریلی از جمله تحلیل های سازه‌ای، دینامیکی، سیالاتی و . . .  انجام شده و پس از تایید نهایی طراحی، اقدامات بعدی جهت ایجاد نقشه ها و دستورالعمل های ساخت و مونتاژ توسط واحد فنی مهندسی انجام می پذیرد. متخصصین شرکت در واحد فنی و تحقیق و توسعه به شرح زیر می باشد

دپارتمان فنی مهندسی، تحقیق و توسعه شرکت واگن سازی تهران با داشتن مجرب ترین و زبده‌ترین متخصصین صنعت ریلی در سطح بالایی از تخصص و دانش فنی قرار داشته و قادر به طراحی و تست انواع مجموعه‌های تشکیل دهنده قطار به شرح زیر است:

 • طراحی انواع سازه‌های پیچیده ریلی شامل طراحی بدنه واگن در تیپ‌های مختلف و طراحی بوژی
 • طراحی کامل دکوراسیون داخلی قطار بر اساس نیاز و نظر مشتری
 • طراحی سیستم تهویه مطبوع سالن مسافری و کابین راهبر
 • طراحی سیستم گنگ وی
 • طراحی الکتریکال قطار و طراحی مدارات الکتریکی و تابلوهای برق
 • انجام تحلیل های پیچیده مهندسی شامل المان محدود، آنالیز مودال، خستگی و آنالیزهای دینامیکی
 • طراحی جوش و انجام محاسبات مربوط به خستگی جوش

یکپارچه سازی تجهیزات سایر تأمین کنندگان مانند درب، ترمز، پروپالشن، PIS ( سیستم اعلان مسافری ) و ….

 

همچنین در حوزه مشاوره تخصصی ناوگان نیز :

 • مشاوره توسعه و تجهیز فضاهای تعمیراتی ناوگان ریلی
 • مشاوره توسعه ناوگان ریلی
 • مشاوره بومی سازی ناوگان و تجهیزات
 • مشاوره تدوین دستورالعمل تست و راه اندازی ناوگان و تجهیزات
 • مشاوره در حوزه فرایندهای جوشکاری و تست های جوش بدنه
 • مشاوره در حوزه پوشش و رنگ ناوگان ریلی
 • مشاوره در حوزه طراحی و ساخت جیگ و فیکسچرهای زیر مجموعه های ناوگان ریلی
 • مشاوره در حوزه طراحی دکوراسیون داخلی ناوگان ریلی
 • مشاوره در حوزه ساخت و خرید تجهیزات تست اعم از تایپ و روتین تست